Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest ustalane w miarę możliwości już w trakcie pierwszego spotkania. Jasne i przejrzyste warunki sprawiają, że Klient jest w stanie oszacować koszt prowadzenia sprawy.