"W sprawach z zakresu prawa pracy warto podjąć negocjacje z drugą stroną."
mec. Bartosz Rejdych
Proszę o kontakt:
tel. +48 575 989 226
e-mail: kancelaria@radcowiekrakow.pl

Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne

Kompleksowa obsługa

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nasza Kancelaria zajmuje się stałą obsługą prawną związków zawodowych oraz dużych jednostek budżetowych.

Posiadamy znaczne doświadczenie w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, jak również reprezentacji w nich poszczególnych podmiotów. Zajmujemy się też tworzeniem wewnątrzzakładowych regulacji prawnych (regulaminy pracy, wynagradzania czy też regulamin ZFŚS).

W licznych sprawach reprezentowaliśmy pracowników w sporach o niewypłacone świadczenia, wadliwe rozwiązanie stosunku pracy czy też nierówne traktowanie w zatrudnieniu.

Nasz Zespół pomaga w szczególności w

  • sporządzaniu umów o pracę

  • sporach dotyczących rozwiązania stosunku pracy

  • sporach o odszkodowanie

  • rozwiązywaniu sporów zbiorowych

  • prowadzeniu negocjacji ugodowych pomiędzy stronami

Osoby zainteresowane prosimy o telefon: + 48 575 989 226 (telefon czynny od pon. do pt. w godz. od 08:00 do 20:00) lub mail: kancelaria@radcowiekrakow.pl