"Niejednokrotnie osoby pominięte w testamencie mogą skutecznie dochodzić roszczeń o zachowek"
mec. Jan Hoffman
Proszę o telefon lub wiadomość:
tel. +48 575 989 226
e-mail: kancelaria@radcowiekrakow.pl

SPADEK

Śmierć bliskiego człowieka często łączy się z koniecznością uporządkowania kwestii związanych ze spadkobraniem.  Nasz zespół posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych, w tym także skomplikowanych spraw transgranicznych. Należy pamiętać, że o ile uprawnienie do stwierdzenia nabycia spadku po bliskiej osobie nie ulega przedawnieniu, to zwlekanie z podejmowaniem czynności w sprawach spadkowych może mieć negatywne konsekwencje. Przykładowo: ktoś może zasiedzieć (czyli przejąć na swoją własność) nieruchomość, która należała do naszego spadkodawcy. Mogą również przedawnić się nasze roszczenia o zachowek. Należy też pamiętać o 6 miesięcznym terminie na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - brak złożenia takiego oświadczenia będzie oznaczał przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to jest będziemy odpowiadać za długi spadkowe do wysokości wartości czynnej spadku ustalonej w ramach tzw. spisu inwentarza.

Nasz Zespół pomaga m.in. w zakresie:

 • uzyskania postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku

 • uzyskania zgody sądu rodzinnego na złożenie imieniem małoletniego dziecka oświadczenia o odrzuceniu spadku

 • podziału majątku spadkowego (dział spadku), w tym w uzyskaniu należnych spłat

 • sporów o zachowek

 • podważenia testamentu

 • wyłączenia jednego ze spadkobierców z dziedziczenia w razie zaistnienia ustawowych przesłanek

 • prowadzenia postępowań transgranicznych (np. w przypadku gdy Spadkodawca zmarł poza granicami RP lub nie był obywatelem Polski), o ile właściwym do ich przeprowadzenia jest sąd znajdujący się na terytorium Polski

   


Świadczymy również inne usługi związane z prawem spadkowym, w tym w szczególności:

 • porady w zakresie zasad sporządzania testamentów 

 • pomoc prawną w sprzedaży majątku spadkowego

 


 

Warto wiedzieć: co to jest zachowek?

Zdarza się, iż przychodzące do nas osoby nie mają świadomości, iż fakt, że zostały pominięte w testamencie np. swojego rodzica nie musi oznaczać, że nic im się nie należy. Najczęściej w takich przypadkach przysługuje im roszczenie o „zachowek”. W ten sposób mogą uzyskać połowę lub nawet 2/3 (w przypadku małoletnich) tego, co by im przypadło, gdyby testamentu nie sporządzono. 


Prosimy o telefon: + 48 575 989 226 (telefon czynny od pon. do pt. w godz. od 08:00 do 20:00) lub mail: kancelaria@radcowiekrakow.pl