"Profesjonalny pełnomocnik pomaga uzyskać satysfakcjonujący wynik w sprawie rozwodowej. Od siebie i moich współpracowników wymagam dyskrecji, profesjonalizmu i zaangażowania."
mec. Jan Hoffman
Proszę o kontakt:
tel. +48 575 989 226
e-mail: kancelaria@radcowiekrakow.pl

Rozwody

 Mając bogate doświadczenie w sprawach rozwodowych możemy stwierdzić jedno: sprawy rozwodowe są z pozoru do siebie podobne, niemniej jednak każda sprawa jest choćby odrobinę inna, ma swoją specyfikę. Dlatego do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny, starając się dokładnie poznać okoliczności faktyczne i motywy kierujące reprezentowaną przez nas osobą.  Sprawy rozwodowe najczęściej nie należą do łatwych i przyjemnych. Niemniej jednak profesjonalny pełnomocnik może Państwu pomóc przejść przez ten trudny okres. Tam  gdzie okoliczności faktyczne na to pozwalają i jest wola dwóch stron  pomagamy wypracować warunki ugodowe. Gdy ugoda jest niemożliwa pomagamy osiągnąć jak najlepsze wyniki w toku procesu sądowego, jasno artykułując i uzasadniając przed sądem oczekiwania naszych Klientów. 


Jak wygląda pierwsze spotkanie z radcą prawnym lub adwokatem, czy trzeba mieć jakieś dokumenty?

Pierwsze spotkanie jest niezwykle istotne, to na nim dowiadujemy się od Państwa o okolicznościach faktycznych sprawy, które prezentować będziemy w sądzie. Jeśli dysponujecie Państwo jakimiś dowodami, które mogą się przydać w sprawie (np. korespondencję mailową lub sms'ową, zdjęcia, rachunki potwierdzające ponoszone wydatki, itp.), to warto je ze sobą zabrać.

Czy można prowadzić sprawę rozwodową bez wsparcia prawnika?

Tak ale jest to ryzykowne, zwłaszcza gdy druga strona jest reprezentowana przez radcę prawnego lub adwokata. Dodatkowo z pomocą prawników stronom zazwyczaj łatwiej jest wynegocjować akceptowalne warunki np. dotyczące wysokości alimentów, godzin opieki nad dziećmi, itp. Nawet w miarę zgodnemu rozwodowi towarzyszą spore emocje. Dobrze jest mieć wówczas na sali rozpraw kogoś, kto jest po naszej stronie.

Czy sąd zawsze orzeka o winie w rozkładzie małżeństwa?

Nie, na wniosek obydwu stron sąd nie orzeka o winie w rozpadzie małżeństwa.

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Najkrótsza sprawa rozwodowa prowadzona przez Kancelarię trwała niecały miesiąc licząc od dnia wysłania pozwu do sądu do dnia wyroku ale jest to raczej rekord trudny do powtórzenia. Zazwyczaj sprawy rozwodowe trwają od kilku miesięcy do... kilku lat.

W zakres usług świadczonych przez Kancelarię wchodzą w szczególności:

  • porady przedrozwodowe - naświetlamy prawne skutki skierowania sprawy o rozwód, pomagamy Klientom ocenić realność ich oczekiwań, itp.

  • wytoczenie i popieranie powództwa o rozwód lub sformułowanie odpowiedzi na pozew

  • prezentacja i bronienie  stanowiska Klientów w zakresie winy, alimentów, władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi i wspólnego mieszkania

  • reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących podziału majątku małżonków


SPRAWY RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Nasza Kancelaria wspiera Klientów nie tylko w postępowaniach rozwodowych ale również w innych sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Reprezentowaliśmy Klientów w sprawach o zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów, w sprawach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, jak również w sprawach sprawy dotyczących uregulowania lub zmiany sposobu uregulowania kontaktów z dziećmi. Pomagaliśmy uzyskać zaprzeczenie ojcostwa, jak również wspieraliśmy Klientów w sprawach o przysposobienie dziecka (tzw. "adopcję"). Ciężko nam wynienić rodzaj postępowania z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w którym nie braliśmy udziału. 

Proponujemy Państwu wsparcie w sprawach o:

  • ustalenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów

  • uregulowanie kontaktów z dziećmi

  • przyznanie, pozbawienie  lub ograniczenie władzy rodzicielskiej

  • uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa

  • przysposobienie

  • ubezwłasnowolnienie

 


Osoby zainteresowane dochodzeniem swoich praw prosimy o telefon: + 48 575 989 226 (telefon czynny od pon. do pt. w godz. od 08:00 do 20:00) lub mail: kancelaria@radcowiekrakow.pl