"W sądzie liczy się spokój i opanowanie"
mec. Jan Hoffman
Zadzwoń do mnie lub napisz:
tel. +48 575 989 226
e-mail: kancelaria@www.radcowiekrakow.pl

OBSZARY PRAKTYKI

Praktykowanie zawodu radcy prawnego w kancelarii jest pasjonującym zajęciem. Daje bowiem możliwość uczestniczenia w różnorakich wydarzeniach w życiu ludzi. Przykładowo: Kancelaria asystuje przy sprzedaży nieruchomości, pomaga uzyskać pozwolenie na budowę, przygotowuje i analizuje umowy o roboty budowlane oraz umowy deweloperskie. Regulujemy stany prawne nieruchomości. Nasza kancelaria pomaga również uzyskiwać odszkodowanie i zadośćuczynienie od ubezpieczyciela pojazdu sprawcy kolizji drogowej. Pomagamy również uzyskać stwierdzenie nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia. 

W ramach praktyki ogólnej Kancelaria posiada doświadczenie między innymi w zakresie spraw dotyczących:

 • sprzedaży nieruchomości,
 • regulacji stanów prawnych nieruchomości,
 • prawa rodzinnego, w tym rozwodów
 • dokonania zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę,
 • dochodzenia roszczeń od banków,
 • robót budowlanych,
 • eksmisji z lokalu,
 • spadków i darowizn
 • odszkodowań i zadośćuczynień,
 • zapłaty należności cywilnoprawnych,
 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
 • weksli,
 • rejestrowania i obsługi spółek, stowarzyszeń i fundacji,
 •  w innych sprawach z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego.

Nasz Zespół posiada doświadczenie orzecznicze w zakresie spraw administracyjnych, a jednocześnie bardzo bogate doświadczenie procesowe w zakresie spraw cywilnych.

Zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej jak i przedsiębiorcy otrzymują od nas kompleksowe wsparcie prawne. W zakresie wykraczającym poza obszary naszej obecnej działalności odsyłamy do godnych polecenia kancelarii radcowskich lub adwokackich, dających rękojmie dochowania najwyższych standardów.

Informację czy jesteśmy wstanie poprowadzić Państwa sprawę uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: +48 575 989 226 (telefon czynny od pon. do pt. w godz. od 08:00 do 20:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@radcowiekrakow.pl