NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH WEDŁUG REGULACJI ZAWARTYCH W USTAWIE O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW Z UWZGLĘDNIENIEM PRAKTYKI I ORZECZNICTWA

 

 

Miejsce szkolenia: ONLINE (link dostępowy zostanie przesłany przed rozpoczęciem szkolenia)

28 września 2021 r.

 

Koszt szkolenia: 259 zł netto

 

Dwa kroki do udziału w szkoleniu:

1. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy, dostępny TUTAJ.

2. Odeślij skan wypełnionego formularza na adres: szkolenia@radcowiekrakow.pl - najpóźniej do dnia 24 września 2021 r. 

 

    

Rozpoczęcie szkolenia: 10:00         

Zakończenie szkolenia: 14:00

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Szkolenie obejmuje omówienie zagadnień związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów.

1. Najem lokalu mieszkalnego:

 • wstąpienie w stosunek najmu
 • zawarcie umowy najmu – a wysokość dochodów
 • kaucja
 • obowiązki wynajmującego
 • obowiązki najemcy
 • stawki czynszu
 • podwyżki czynszu

2. Zakończenie stosunku najmu:

 • przesłanki wypowiedzenia stosunku najmu przez Wynajmującego
 • rozwiązanie stosunku najmu przez sąd
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

3. Najem socjalny lokalu mieszkalnego:

 • najem socjalny lokalu mieszkalnego
 • roszczenie odszkodowawcze wobec gminy, która nie dostarczyła lokalu na najem socjalny

4. Postępowanie eksmisyjne - zagadnienia praktyczne:

 • praktyczne uwagi odnoszące się do postępowania dowodowego

Zakres merytoryczny opisanego wyżej szkolenia nie jest zamknięty, w związku z czym zachęcamy do dyskusji, zadawania pytań w odniesieniu do konkretnych problemów, z którymi uczestnicy szkolenia się spotykali w swojej pracy.

 

Informacja o prowadzącym szkolenie:

 

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: prawo. W latach 2011-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i osób prawnych. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sprawach dotyczących sporów na tle najmów lokali.

 

Dwa kroki do udziału w szkoleniu:

1. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy, dostępny TUTAJ.

2. Odeślij skan wypełnionego formularza na adres: szkolenia@radcowiekrakow.pl - najpóźniej do dnia 24 września 2021 r.